tersine-muhendislik

TERSİNE MÜHENDİSLİK

Tersine Mühendislik ürünlerin yenilenmesinde arşivlerin oluşturulmasında kalıpların son halinin bilgisayar ortamında saklanabilmesinde, arkeolojik ve sanatsal eserlerin kopyalanabilmesi, medikal sektörde protezler yapılmasında, savunma sanayinde ürün geliştirmede v.s gibi bir çok alanda kullanılmakta ve projeler geliştirilmektedir. Ürünlerde üretim ve kullanım dolayısıyla oluşan problemler, kırılmalar, çöküntüler, optik tarama sisteminde obje tarandıktan sonra cad ortamında düzeltilip müşteriye sunulmaktadır. Otomotiv, dayanıklı üretim, savunma sanayi ve yan sanayilere ürün geliştirme sürecini kısaltan hassasiyet ve kalite kazandıran bu süreci bir çok firma tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlamıştır.