slikon-kaliplama

SLİKON KALIPLAMA

Silikon kalıplama sayesinde düşük miktardaki üretimler için pahalı ve uzun süren metal kalıp imalatı yerine bir master model kullanarak belirli adetlerde daha ucuz ve hızlı bir şekilde plastik parça imal edilebilir. Direkt CAD datadan, az adetli parça üretimine olanak sağlayan sistemler yardımıyla üretilen bir prototip, mastar model olarak kullanılır ve elde edilen silikon kalıplarla hızlı biçimde parça üretimi gerçekleştirilir. Silikon kalıplar, seri üretime, yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı olmadığından dolayı, bu kalıplara ancak Poliüretan malzemeler ve hassas döküm için mum basılabilmektedir. Firmamızın bünyesinde bulundurduğu vakum makinesi ile vakumlu bir ortamda yer çekimi etkisi ile kalıba dolan bu malzemeler girdikleri reaksiyon ile katılaşır ve mükemmel fonksiyonel malzeme özellikleri sunarlar. Bu yöntemle üretilen parçalar çarpışma testleri, fonksiyonellik testleri gibi ürün geliştirme çalışmalarında kullanılabilecekleri gibi, fuar ve sunumlarda iletişim ve pazarlama aracı olarak da değerlendirilebilmektedirler. Daha da önemlisi, müşterilerin farklılaşan beklentilerinin en kısa zamanda ürün revizyonları ile karşılanmasını gerektiren günümüz rekabet koşullarında, birçok ürünün piyasaya çok hızlı bir şekilde sevk edilebilmesi için en elverişli araçlardan birisidir. Silikon kalıplara basılabilen bir başka malzeme ise mumdur. Sıcaklık etkisiyle eriyik hale getirilen katı mum malzeme, vakum ortamında kendi ağırlığı ile kalıba dökülür. Bu malzeme genelde hassas döküm yöntemi ile metal parça elde edilmesi prosesinde ara ürün malzemesi işlevi görür. Projeye start verildikten sonra, parça büyüklüğüne göre ortalama 3-7 gün içerisinde silikon kalıptan ilk baskılar alınabilmektedir. Parça geometrisi ve basılan malzeme özelliklerine göre değişmekle birlikte, bir kalıptan 30-50 adetlere kadar baskı alınabilmesi mümkün olmaktadır. Baskı aşamasına geçildikten sonra, partiler halinde teslimat yapılarak bir yandan üretim devam ederken, bir yandan da müşterinin ürün ile ilgili çalışmalarını devam ettirmesi sağlanabilmektedir.